График за заседанията на Постоянните комисии за периода 29.11.2017г. до 08.12.2017г.