График за заседанията на Постоянните комисии за периода 15.01.2020г. и 20.01.2020г. вкл.