График на заседанията на ПК за периода от 30.05.16г. до 03.06.16г. вкл.