Дневен ред за заседание на Общински съвет Перник на 19.12.2019г.