Дневен ред за заседание на Общински съвет Перник на 30.01.2020г.