Дневен ред за заседание на Общински съвет Перник на 26.02.2020г.