Дневен ред за извънредно заседание на Общински съвет Перник на 21.11.2017г.