Дневен ред за извънредно заседание на Общински съвет Перник на 30.11.2017г.