Дневен ред за извънредно заседание на Общински съвет Перник на 28.12.2018г.