Дневен ред за извънредно заседание на Общински съвет Перник на 21.01.2020г.