НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ В ГР. ПЕРНИК И КМЕТСТВАТА НА ОБЩИНА ПЕРНИК