Обявяване на Решение № 391/13.11.2018г. на Адм. съд – Перник и Решение № 16588/05.12.2019г. на ВАС