Обявяване на Решение № 585/13.01.2020г. на Адм. съд – Перник