ОТЧЕТ за дейността на Общински съвет Перник и неговите комисии за периода от 10.11.2015 г. до 09.05.2016 г. включително