Покана за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Перник за 2018г.