Постоянна комисия „ Здравеопазване и социални дейности”