Регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.1 и т.2 от ЗПКОНПИ от контрольори на дружества