НАРЕДБА № 8 ЗА ОБЩИНСКОТО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕРНИК