Дневен ред за извънредно заседание на Общински съвет Перник на 30.01.2017г.