Дневен ред за заседание на Общински съвет Перник на 23.02.2017г.