Дневен ред за заседание на Общински съвет Перник на 30.03.2017г.