График за заседанията на Постоянните комисии за периода 07.04.2017г. – 19.04.2017г. вкл.