Дневен ред за заседание на Общински съвет Перник на 27.04.2017г.