График за заседанията на Постоянните комисии за периода 12.05.2017г. – 22.05.2017г. вкл.