График за заседанията на Постоянните комисии за периода 05.06.2017г. – 07.06.2017г. вкл.