Дневен ред за заседание на Общински съвет Перник на 15.06.2017г.