График за заседанията на Постоянните комисии за периода 18.08.2017г. -24.08.2017г.