График за заседанията на Постоянните комисии за периода 20.06.2017г. – 27.06.2017г. вкл.