Обявяване на Решение № 181/01.06.2017г. на Административен съд – Перник