Дневен ред за заседание на Общински съвет Перник на 06.07.2017г.