ПРОЕКТ НА НАРЕДБА № 5 ЗА СИМВОЛИТЕ, ЗНАЦИТЕ, ОТЛИЧИЯТА И НАГРАДИТЕ НА ОБЩИНА ПЕРНИК