Дневен ред за заседание на Общински съвет Перник на 05.09.2017г.