Дневен ред за заседание на Общински съвет Перник на 14.11.2017г.