Обявяване на Решение № 304/10.11.2017г. на Административен съд – Перник