Промяна в графика за заседанията на Постоянните комисии за периода 06.12.2017г. – 08.12.2017г.