Дневен ред за извънредно заседание на Общински съвет Перник на 15.12.2017г.