График за заседанията на Постоянните комисии за периода 08.01.2018г. – 15.01.2018г.