Допълнение на графика за заседанията на Постоянните комисии за 15.01.2018г.