График за заседанията на Постоянните комисии за периода 24.01.2018г. – 26.01.2018г.