Дневен ред за заседание на Общински съвет Перник на 23.01.2018г.