График за заседанията на Постоянните комисии за 29.01.2018г.