Дневен ред за извънредно заседание на Общински съвет Перник на 30.01.2018г.