График за заседанията на Постоянните комисии за периода 12.02.2018г. – 14.02.2018г.