Дневен ред за заседание на Общински съвет Перник на 22.02.2018г.