Програма за развитие на читалищната дейност в община Перник през 2018г.