Дневен ред за извънредно заседание на Общински съвет Перник на 15.03.2018г.