Промяна в графика за заседанията на Постоянните комисии за периода 16.04.2018г. – 20.04.2018г.