Обявяване на Решение № 391 на Административен съд Перник и на Решение № 4190 на Върховен административен съд