ДНЕВЕН РЕД ЗА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЕРНИК НА 20.04.2018Г.