Обявление на Решение № 399 на Административен съд Перник и Решение № 4738 на Върховен административен съд