Обявление на Решение № 299 на Административен съд Перник и Решение № 3920 на ВАС